Nieuwsbrief 18 van de OV-Ermeloo

kop-blauw
banner
kop-blauw-small

Nummer 18  -  28 dec 2020

Beste Bezoeker,

 

vuurwerk

Niejs van ut bestuur

Het jaar 2020 loopt ten einde. Het was me het jaartje wel, ook voor de vereniging. Ook in deze laatste maand van het jaar krijgt u van ons een Nieuwsbrief. Vanaf het begin van de coronacrisus ontvingen de leden, die hun e-mailadres hebben doorgegeven, steeds digitaal nieuws. We hebben, als bestuur, hiervoor gekozen om het contact met onze leden op deze wijze te onderhouden, omdat alle activiteiten in het kader van ontmoetingen door middel van verenigingsavonden en excursies  onmogelijk werden.

Het is natuurlijk een beetje eenrichtingsverkeer maar uit de reacties van de lezers is te merken dat deze Nieuwsbrief goed is aangeslagen en er maandelijks naar uit wordt gezien. Voor december hebben we besloten om de Nieuwsbrief uit te laten komen tussen Kerst en Oud en Nieuw. Dat is gelukt.

Voor de Kerst ontving u allemaal "Van ’t Erf van Ermel" en een brief over de Algemene ledenvergadering, die digitaal/schriftelijk plaatsvindt. Het is voor het bestuur steeds zoeken, passen en meten om dingen te laten doorgaan.  Ook voor ons is deze tijd een heel ongewone situatie. Soms weet je niet waar je goed aan doet en waarmee de onderlinge contacten zoveel mogelijk in stand blijven. Voor de bestuursleden is dit een extra inspanning. Elke bestuursvergadering, die steeds digitaal plaatsvindt, is een nieuwe uitdaging. Het lukt ons steeds beter om elkaar door middel van de computer te spreken en ordelijk met elkaar de agenda te behandelen. Ieder bestuurslid kan zo vanuit haar/zijn eigen professionaliteit input leveren tot het welzijn  van de vereniging.

Soms ben ik verwonderd hoe zelfs onder deze lastige omstandigheden de mooiste producten tot stand worden gebracht. Zo werd recent nog door een aantal bestuursleden het beleidsplan voor de komende vijf jaren samengesteld. In de vergadering van december hebben we dit plan geagendeerd en met aller instemming vastgesteld. Ook de werkgroepleden, die de renovatie van De Fabriek volgen en begeleiden verrichten prachtig werk, dat uiteindelijk zal leiden naar een prachtige verenigingsruimte, waar we weer jaren mee vooruit kunnen.

Het secretariaat is in 2020 een zware bestuursfunctie. Steeds wordt een beroep gedaan op de secretaris omdat veel zaken nu schriftelijk/digitaal verlopen. We zijn Sandra veel dank verschuldigd voor alle activiteiten, die zij op een perfecte wijze verricht. Dank ook aan de ledenadministratie, de redactie van Van ’t Erf van Ermel, de werkgroep die voor de verspreiding van Van ’t Erf zorgt, de beheerder van ons automatiseringssysteem, de leden van de diverse werkgroepen. Kortom iedereen, die ondanks alle belemmeringen, de schouders er onder blijft zetten.

Er is een jaar voorbij gegaan, waarin weinig mogelijk was, maar waarin wel heel veel gebeurde. We zien uit naar een normale situatie met mogelijkheden om elkaar te ontmoeten. Het nieuwe jaar dient zich spoedig aan. Er staan al aardig wat dingen op stapel, die we in 2021 willen gaan uitrollen. Daar hoort zeker de feestelijke opening van De Fabriek bij. Deze activiteiten zullen weer de inzet van veel mensen vragen. Het is mooi om daar naar uit te kijken en het vervolgens met elkaar op te kunnen pakken.

We gaan nu eerst de jaarwisseling vieren. Het motto luidt nog strenger dan de vorige keren:


Houd moed, houd afstand, houd elkaar in de gaten, wees voorzichtig en blijf aardig voor elkaar.

Namens het bestuur wens ik u een hele fijne jaarwisseling toe.

Steven van Loo, voorzitter.
hr

Werkgroep Joodse Slachtoffers Ermelo
 

******************
*** RECTIFICATIE ***
******************

Op bladzijde 20 van de laatste editie van Van 't Erf van Ermelo is een fout geslopen in een e-mailadres. Dit moet zijn:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Jan Bisschop
hr

trein

Oproep

Beste mensen, voor mijn te bouwen modelspoorbaan met als thema Station Ermelo eind jaren 50, ben ik op zoek naar de kleur van de klinkers waarmee de oprit naar de deur van het station bestraat was.

Hopelijk kan één van u me daarbij helpen. Alvast dank voor de moeite! 
Graag een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Jeroen Ligtermoet
hr
 

koektrommel

Uit de oude koektrommel

Onlangs heeft de werkgroep genealogie een tip gekregen over een website met veel informatie over stamboomonderzoek. U vindt er archiefmateriaal van onder meer Joodse personen, begraafplaatsen, militairen en adresboeken van Nederland.
Kijk voor meer informatie op uitdeoudekoektrommel

Onze vereniging heeft op deze website een link laten opnemen naar onze website voor de overzichten Register naamsaanneming 1812, adressen 1938 en adressen buurtschappen Oost 1947 van Ermelo.

Hans Gerards

hr

Zonderlinge zaken, verschijnselen op de Noord Veluwe

Het verhaal van Aord Boender

Nu in deze tijd van Covid-19 vertoeven wij vaker in de natuur om te wandelen en te fietsen. Vooral rondom Staverden-Leuvenum. Welke verhalen zweven daar rond vanuit de overlevering opgetekend. Wat ik u niet wil onthouden is het verhaal van Aord Boender.
Verschillende Noord-Veluwse wegen zijn er min of meer berucht om, dat je daar vreemde avonturen kunt hebben. Neem bijvoorbeeld de weg Elspeet-Staverden. Als je daar wandelt, voel je vaak duidelijk, zonder het te zien, dat er iemand naast je loopt. Je wordt geleidelijk naar de kant gedrongen; ja, er zijn mensen, die verteld hebben, dat ze gewoonweg opgenomen en zijn verplaatst van de ene zijde van de weg naar de andere.
Je ziet daar soms ook een oud mannetje aankomen, in een haveloos zwerverspak, met een bundel heiboenders op de rug. Dicht bij Kasteel Staverden zie je hem bij een groep oude bomen verdwijnen. En geef je er toevallig wat méér aandacht aan, dan bemerk je hem wéér, zoekende bij de voet van die bomen.

De vraag komt als vanzelf naar boven, wie is dit en wat doet die zwerver daar? Dat is de geest van Aord Boender, die indertijd over de Noord-Veluwe liep, deels om boenders te verkopen maar vooral om te bedelen. En men noemde hem ook wel zwarte Aord, niet om zijn donkere haren of zwarte baard, maar omdat hij zo vuil was.

Trouwens, weet u dat de oude Veluwenaren nooit erg van zich wassen hebben gehouden? Aord heeft indertijd bij Staverden wat spaargeld verborgen in een boomholte. Dat geld werd gevonden en aan de Harderwijker magistraat afgedragen met de boodschap erbij, dat ’t aan Aord Boender toebehoorde. Men wilde de oude zwerver vriendelijk helpen en bereidde hem, ondanks zijn protesten, een goed plaatsje in een Harderwijker inrichting. Aord was liever op vrije voeten gebleven, maar men zette toch door. De opname ging gepaard met een grote schoonmaak van Aords héle corpus. Maar helaas, dat was voor hem zo Iets ongewoons en onnatuurlijk, dat hij tegen die reiniging niet bestand bleek. Na een paar dagen is hij overleden.

Het verhaal gaat, dat zijn geest nog altijd op zoek is naar de kleine schat, die hij eens met zorg in een Staverdense boomstronk verzameld had.
Dus beste wandelaars, mocht u wandelen op de weg Elspeet-Staverden en u ziet in een boom een holte, denk dan nog eens terug aan Aord Boender.

Nely Klarenbeek
Bron: Veluwse vertellingen
hr


Bibliotheek

Onderdeel van de documentatiewerkgroep is de bibliotheek. De boeken met het onderwerp Ermelo worden verzameld en in de bibliotheek opgenomen. Inmiddels kent de bibliotheek ruim  870 boeken. Door middel van de beeldbank kan gezocht worden naar onderwerp en zoekwoorden. De boeken zijn in te zien tijdens de inloopuren op de eerste woensdag van de maand van 9.30 tot 11.30 uur. In de bibliotheek zijn een drietal vrijwilligers werkzaam, Henk Esslink, Beppie Koopmans en Gerard Heemskerk. Er is behoefte aan extra menskracht, dus als u iets zou willen doen voor de werkgroep Documentatie en met name de bibliotheek kunt zich richten tot Aristien Egbertzen.

Gerard Heemskerk
hr


Waor of Niet Waor

waorUt Puttens Historisch Genootschap (PHG) het un aordig boekje uut’egeven onder de naam Waor of Niet Waor. Vanof 2008 stungen dur verhaoltjes, varsjes en gedichtjes in De Graver (dat is ut blaodje dat ut Genootschap elk kwartaol uut loat kommen) van de in 2018 overleden Dick van Bloemendaal. Ut PHG het umdat ze 30 jaor bestaon, disse verhaoltjes ‘ebundelt en an ‘evuld met nog eerder verschenen stukjes. Vur meensen, die van onze eigen taol houwen is ut un kosteluk geheel ‘eworden. In Putten praoten ze wel wat aarst as in Armelo, maar dat ku’ je die meensen niet kwaolijk nemen. Un echte Armeloër heurt ut geliek as iemand uut Putten komt. Ut boekje is te koop bie ut PHG in ut museum De Tien Malen, museumboerderij De Mariahoeve of in de boekwinkels in Putten. Het boekje kost € 9,95

Steven van Loo
hr
--

Redactie Nieuwsbrief: Aristien Egbertzen, Steven van Loo (eindredactie), Sandra Schriever en Egbert Vonkeman. Bij overname van artikelen of foto's uit deze nieuwsbrief moet de bron worden vermeld. (contact)
 
--
Powered by AcyMailing