Nieuwsbrief 10 van de OV-Ermeloo

kop-blauw
banner
kop-blauw-small

Nummer 10  -  april 2020

Bestuursproat mar dan anders.................


Beste Bezoeker,

Ons land is in een enorme crisis beland die, naar het zich laat aanzien, nog wel even zal voortduren. Activiteiten, waarmee we als vereniging zo vertrouwd zijn, vallen stil en worden afgelast. Wat hebben we uitgezien naar de filmavond met Dick Boll en de verenigingsavond met Evert de Graaf. Zowel Dick als Evert hebben hier zelf ook naar uitgekeken, maar de avonden kunnen helaas niet doorgaan. Er komt vast weer een moment dat we deze dingen weer op kunnen pakken. Duidelijk is dat de wereld na de crisis veranderd zal zijn.

Het bestuur is op de achtergrond met allerlei dingen bezig. We moeten nog een beetje wennen aan het vergaderen met de computer maar het is een prachtig middel om elkaar te horen en te zien. Ook weten we elkaar te vinden via de telefoon of met e-mail. Inmiddels zult u ook het voorjaarsnummer van Van ‘t Erf van Ermel hebben ontvangen. Gelukkig heeft de redactie niet stil gezeten en er weer een mooi nummer van gemaakt, waarvoor onze hartelijke dank.

Nu we elkaar niet bij allerlei bijeenkomsten kunnen ontmoeten, is het bestuur van mening, dat we toch de vaart erin moeten houden. Juist in deze tijd hebben we behoefte aan saamhorigheid. We denken hier in het bijzonder aan met name onze oudere leden. Aan hen is gevraagd om binnen te blijven en zo min mogelijk mensen te ontmoeten. Daarom is de vraag gerezen: Hoe kunnen we onze digitale middelen nog beter gebruiken om onze leden te bereiken.

Bij het bestuur is een aantal ideeën ontstaan:

We hebben een Nieuwsbrief die eens per kwartaal uitkomt. We willen, gezien de situatie, deze Nieuwsbrief vanaf nu maandelijks laten verschijnen. Dit nummer, Nieuwsbrief nr 10, zullen we niet alleen verzenden naar de leden waarvan we een e-mailadres hebben, maar gaat ook op papier naar de andere leden waarin we hen oproepen om ook hun e-mailadres op te willen geven zodat we u allen in de komende tijd digitaal kunnen bedienen met leuke zaken van onze vereniging.

Tevens kunnen we iedereen dan informeren over de zaken waarmee we op de achtergrond bezig zijn. Het bestuur zit gedurende deze moeilijke tijd namelijk niet stil, maar is zeker bezig om de vereniging levendig te houden. Zo kunt u aan de Hamburgerweg de vorderingen volgen van de restauratie van de Fabriek. De papieren nieuwsbrief zal door onze bezorgers worden bezorgd. Nogmaals om kosten en moeite zoveel mogelijk te beperken geven wij de voorkeur aan verzending per mail.

We hebben op onze website ov-ermeloo.nl meerdere korte filmpjes van 5 tot 10 minuten geplaatst. We hebben als thema de volgende onderwerpen om aan de orde te laten komen: middenstand, Stationsstraat, buurtschappen, boerderijen etc. Ook zullen er korte filmpjes geplaatst worden met foto’s, documenten e.d. van Ermelose families en er zal regelmatig een filmpje met foto’s van de ontwikkelingen van de bouw van onze nieuwe verenigingsruimte De Fabriek langskomen.

Als deze ideeën bij u, de leden en de 'nog niet- leden', aanslaan kunnen we hiermee in de zomermaanden doorgaan. Dan hebben we normaal geen lezingen, maar het coronavirus kan in de zomermaanden ook nog wel spelen of een nasleep hebben, waardoor mensen niet op vakantie (kunnen) gaan.

Als bestuur horen wij graag van u of u deze activiteiten op prijs stelt en of wij hiermee door moeten gaan. Als u toevallig zelf nog iets op de plank heeft liggen: film- of fotomateriaal, een leuk verhaal, iets wat u met anderen wilt delen, laat het ons weten. Ook uw ideeën zijn hartelijk welkom. Uiteindelijk doen we het met elkaar!

We wensen u sterkte voor de komende tijd. Neem u in acht en denk aan elkaar!

Met een hartelijke groet namens het bestuur,

Steven van Loo, voorzitter.

De Fabriek (Oude Pannenfabriek):

foto2De werkgroep (Aristien Egbertzen, Jan Bisschop en Jan Odding) van de fabriek heeft een gesprek gehad met Eddy Bilder (eigenaar van de oude Pannenfabriek) en Tony Geluk (de aannemer Geluk Bouw BV Ermelo). De opbouw van de fabriek loopt zeer voorspoedig. In de eerste week van april zijn de spanten geplaatst (zie foto’s) en wordt er gewerkt aan de verdiepingsvloer. Binnenkort zal er worden gestart met het dak en de muren. De verwachting is dat de bouw voor de bouwvak klaar is. foto1De werkgroep richt zich op dit moment op het volgen van de bouw en hoe het gebouw kan worden ingericht. Welke interieur-stijl willen we? Daarnaast komt de werkgroep ook met voorstellen voor de manier hoe het gebouw gebruikt gaat worden.

--

Redactie Nieuwsbrief: Aristien Egbertzen, Steven van Loo (eindredactie), Sandra Schriever en Egbert Vonkeman. Bij overname van artikelen of foto's uit deze nieuwsbrief moet de bron worden vermeld. (contact)
 
--
Powered by AcyMailing